Καλάθι  (0)

Προϋποθέσεις προσφοράς «Κωδικός προσφοράς Newsletter»

 

I. Προκαταρκτικές διατάξεις

1. Οι παρόντες όροι προσφοράς υπό την επωνυμία: «Κωδικός προσφοράς - Newsletter» καθορίζουν τους κανόνες λειτουργίας, τους όρους, το πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία της Προσφοράς, τους κανόνες χρήσης και τα δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην Προσφορά, καθώς και τις υποχρεώσεις του Οργανωτή (εφεξής: «Όροι Προσφοράς»).
2. Ο Διοργανωτής της προσφοράς «Κωδικός προσφοράς - Newsletter» (εφεξής: «Προσφορά») είναι η εταιρεία eobuwie.pl S.A. με έδρα τη Zielona Góra, Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Zielona Góra, VIII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων, με αριθμό KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, κεφάλαιο εταιρείας: 2.000.000 PLN που πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου (εφεξής: «Διοργανωτής»).
3. Η προώθηση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος epapoutsia.gr (εφεξής: «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), διαθέσιμο στη διεύθυνση URL: https://www.epapoutsia.gr/.
4. Οι Πελάτες που έχουν λάβει κωδικό προσφοράς από τον Διοργανωτή μπορούν να συμμετάσχουν στην Προσφορά - αφού πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προσφορά, γίνονται συμμετέχοντες της Προσφοράς (εφεξής: «Συμμετέχων της Προσφοράς»). Η Προσφορά απευθύνεται μόνο σε άτομα που έχουν παράσχει στον Διοργανωτή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για να εγγραφούν στο Newsletter του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μέσω αυτού του διαύλου. Ο Διοργανωτής εντός χρονικού διαστήματος το πολύ 2 ημερών από την εγγραφή του Πελάτη στην υπηρεσία Newsletter στέλνει έναν κωδικό προσφοράς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που παρέχεται από τον Πελάτη για να εγγραφεί στο Newsletter.

 

ΙΙ. Αντικείμενο της Προσφοράς και οι όροι για τη χρήση της Προσφοράς

1. Το Αντικείμενο της Προσφοράς είναι η δυνατότητα χρήσης της Προσφοράς από τον Συμμετέχοντα σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους Όρους της Προσφοράς συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης κουπονιού προσφοράς στον Συμμετέχοντα της Προσφοράς αξίας 10 € από την αρχική (κανονική) Ακαθάριστη Τιμή Πώλησης των Προϊόντων που βρίσκονται στην τρέχουσα προσφορά του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά τη διάρκεια της Προσφοράς (εφεξής: «Προσφορά»).
2. Η προσφορά δεν ισχύει για:

α) Προϊόντα με μειωμένη τιμή (δηλαδή Προϊόντα των οποίων η Τιμή έχει ήδη μειωθεί πριν από την Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων των Προϊόντων που βρίσκονται στην καρτέλα https://www.epapoutsia.gr/filtr:sale.html) και για
β) Προϊόντα από μάρκες που εξαιρούνται από την Προσφορά, η λίστα των οποίων είναι διαθέσιμη στην καρτέλα:
epapoutsia.gr/markes_pou_eksairountai_apo_tis_prosfores και για
γ) Προϊόντα των οποίων η τιμή έχει ήδη καλυφθεί από κουπόνια, vouchers, προσφορές, μειώσεις τιμής ή από άλλες ειδικές τιμές ή προσφορές προϊόντων.

3. Η αξία των αγορασθέντων Προϊόντων που δικαιούνται να χρησιμοποιηθεί η Προσφορά είναι τουλάχιστον 70 € ακαθάριστα.
4. Η Προσφορά ισχύει μέχρι νεωτέρας (εφεξής: «Διάρκεια της Προσφοράς»), με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 παρακάτω.
5. Η συμμετοχή στην Προσφορά είναι εθελοντική και δωρεάν (δηλ. η αγορά Προϊόντων στο πλαίσιο της Προσφοράς δεν απαιτεί πρόσθετο κόστος από τον Συμμετέχοντα της Προσφοράς εκτός από την καταβολή της Τιμής των Προϊόντων που υπόκεινται στην Προσφορά και των εξόδων που επιλέγονται από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης).
6. Για να συμμετάσχετε στην Προσφορά, πρέπει:

α) ναεγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter για τον δίαυλο e-mail, σύμφωνα με τον Κανονισμό,
β) να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους Όρους Προσφοράς,
γ) να υποβάλετε μια παραγγελία με συνολική αξία τουλάχιστον 70 € ακαθάριστη κατά τη Διάρκεια της Προσφοράς,
δ) πριν πραγματοποιήσετε την Παραγγελία - στην ενότητα Καλάθι - εισαγάγετε τον κωδικό που έλαβε ο Συμμετέχων της Προσφοράς από τον Διοργανωτή που εξουσιοδοτεί τη χρήση της Προσφοράς, και πατήστε το κουμπί «Εφαρμογή». Η υποβολή του κωδικού από τον Συμμετέχοντα της Προσφοράς που επιτρέπει τη χρήση της Προφοράς μετά την υποβολή της Παραγγελίας δεν δικαιούται τη χρήση της Προσφοράς.

7. Η Προσφορά δεν συγχωνεύεται με άλλες προσφορές, προωθητικές προσφορές, ειδικές προσφορές τιμών ή προϊόντων που ισχύουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εκτός εάν οι όροι προσφοράς, προωθητικών προσφορών, ειδικών προσφορών τιμών ή προϊόντων ανακοινώνουν αλλιώς.
8. Η Προσφορά θα χορηγηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η κανονική Τιμή για το Προϊόν ή τα Προϊόντα που αγοράστηκαν από τον Συμμετέχοντα της Προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα θα μειωθεί κατά το ποσό της Προσφοράς, δηλαδή 10 € που υπολογίζεται από την πλήρη, κανονική Τιμή του Προϊόντος ή των Προϊόντων. Η Προσφορά δεν περιλαμβάνει (δεν μειώνει) τυχόν κόστος παράδοσης του Προϊόντος ή των Προϊόντων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, το οποίο πληρώνει πλήρως ο Συμμετέχων της Προσφοράς.
9. Σε περίπτωση ταυτόχρονης αγοράς πολλών Προϊόντων που καλύπτονται από την Προσφορά, η Προσφορά υπολογίζεται από τη συνολική Τιμή των αγορασθέντων Προϊόντων που καλύπτονται από την Προσφορά. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιστρέψει το Προϊόν που αγοράστηκε στο πλαίσιο της Προσφοράς, ο Διοργανωτής θα επιστρέψει στον Πελάτη μόνο την τιμή που πραγματικά πληρώθηκε για το Προϊόν (την τιμή που μειώθηκε κατά την αξία ή ανάλογο μέρος της αξίας της Προσφοράς). Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων της Προσφοράς δεν επιστρέψει όλα τα Προϊόντα που καλύπτονται από την Προσφορά, για αγορά των οποίων είχε χρησιμοποιήσει τον κωδικό, θα λάβει επιστροφή χρημάτων μειωμένη αναλογικά κατά την αξία της Προσφοράς.
10. Κατά τη Διάρκεια της Προσφοράς, κάθε Συμμετέχων της Προσφοράς μπορεί να επωφεληθεί από την Προσφορά μόνο μία φορά.
11. Η Προσφορά που χορηγείται από τον Διοργανωτή στο πλαίσιο της Προσφοράς δεν υπόκειται σε πληρωμή σε μετρητά ή σε ανταλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής και είναι μη μεταβιβάσιμη.
12. Ο Συμμετέχων της Προσφοράς που πραγματοποιεί αγορά Προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει την Προσφορά.
13. Ο Συμμετέχων της Προσφοράς μπορεί να επωφεληθεί από την Προσφορά υπό τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της Προσφοράς εντός 1 έτους από την παραλαβή της.

 

ΙΙΙ. Καταγγελίες

1. Όλες οι καταγγελίες σχετικά με την Προσφορά, οι Συμμετέχοντες της Προσφοράς μπορούν να υποβάλλουν, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: info@epapoutsia.gr ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση του Διοργανωτή: eobuwie.pl S.A./epapoutsia.gr, Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (εφεξής: «Καταγγελίες»).
2. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των Καταγγελιών, συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντος της Προσφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου), καθώς και την περιγραφή των λόγων της δήλωσης της Καταγγελίας.
3. Ο Συμμετέχων της Προσφοράς θα ειδοποιηθεί εντός 14 ημερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς για την εξέταση της Καταγγελίας και τον τρόπο αντιμετώπισής της.
4. Οι Καταγγελίες εξετάζονται από τον Διοργανωτή, εφαρμόζοντας ειδικότερα τις διατάξεις αυτών των Όρων Προσφοράς.

 

ΙV. Τελικές διατάξεις

1. Οι παρόντες Όροι Προσφοράς διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://www.epapoutsia.gr/kodikos-prosforas-newsletter και θέτονται σε ισχύ στις 14/04/2021.
2. Εκτός εάν το περιεχόμενο δηλώνει σαφώς διαφορετικά, οι κεφαλαιουχικές φράσεις που χρησιμοποιούνται στους Όρους Προσφοράς έχουν την έννοια που τους δίνεται στον κανονισμό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.epapoutsia.gr/kanonismos.
3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Προσφοράς σε περίπτωση σημαντικού λόγου που θεωρείται ως (κλειστός κατάλογος):

α) αλλαγή νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και την οργάνωση της Προσφοράς, επηρεάζοντας τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοργανωτή και των Συμμετεχόντων της Προσφοράς·
β) αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της Προσφοράς για τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους·
γ) αλλαγή του νόμου που διέπει την πώληση Προϊόντων ή την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Διοργανωτή που επηρεάζει τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή, ή η αλλαγή στην ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων του νόμου ως αποτέλεσμα δικαστικών αποφάσεων, αποφάσεων, συστάσεων ή συστάσεων των αρμόδιων αρχών ή φορέων·
δ) αλλαγή στον τρόπο παροχής υπηρεσιών που προκαλείται αποκλειστικά από τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους (ιδίως την ενημέρωση των τεχνικών απαιτήσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό)·
ε) αλλαγή του πεδίου ή της παροχής υπηρεσιών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού, με την εισαγωγή νέων, την τροποποίηση ή απόσυρση των υπαρχουσών λειτουργιών ή υπηρεσιών από τον Πωλητή, που καλύπτονται από τον Κανονισμό.

4. Σε περίπτωση αλλαγής στους Όρους Προσφοράς, ο Διοργανωτής θα διαθέσει το ενοποιημένο κείμενο των Όρων Προσφοράς δημοσιεύοντάς το στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.
5. Οι αλλαγές στους Όρους Προσφοράς ισχύουν από τη στιγμή που αναφέρονται σαφώς και τοποθετούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Για τις Προσφορές, οι οποίες σύμφωνα με το σημείο ΙΙ παράγραφος 13 παραπάνω παραμένουν σε ισχύ τη στιγμή αλλαγής των Όρων Προσφοράς, ισχύουν οι Όροι Προσφοράς στην τρέχουσα διατύπωση τους.

 

Πάνω
«
»