30 μέρες για την δωρεάν επιστροφή
εγγύηση ικανοποίησης
δωρεάν παράδοση
άνω των 25 ευρώ

To Διαδικτυακό Κατάστημα www.epapoutsia.gr προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αν οι διατάξεις μιας συμφωνίας είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή από ότι οι διατάξεις του νόμου για τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα θεωρούνται άκυρες, και στη θέση τους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προορίζονται να αποκλείσουν ή να περιορίσουν οποιαδήποτε δικαιώματα έχουν οι καταναλωτές σύμφωνα με τις αδιαμφισβήτητες διατάξεις του νόμου, καθώς και τυχόν αμφιβολίες μπορούν να εξηγηθούν υπέρ του καταναλωτή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ακούσιας μη συμμόρφωσης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού με τις ανωτέρω διατάξεις, προτεραιότητα δίνεται σε αυτές τις διατάξεις και ο Πωλητής τις εφαρμόζει.

Πάνω
«
»